Máy phun sương – Máy tạo độ ẩm – Máy tạo mùi thơm trong phòng

250,000

Máy tạo độ ẩm không khí – Máy phun sương – Máy tạo mùi thơm trong phòng. Có khả năng điều khiển 7 màu ánh sáng. Sức chứa 1 lít cho 20h liên tục sử dụng.

Xóa